آموزش تعیین فضای حالت از نمایش بلوک دیاگرام - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه نحوه بدست آوردن نمایش فضای حالت از روی نمایش بلوک دیاگرام با راه حل های کوتاه آموزش داده شده است. با توجه به اینکه در سالهای گذشته سوالات زیادی از مبحث تعیین فضای حالت از روی نمایش بلوک دیاگرام  در کنکور ارشد و دکتری مطرح شده است، مطالعه مطالب مطرح شده در این جلسه بسیار مهم است و دانشجویان باید بر مطالب مطرح شده در این جلسه تسلط بالایی داشته باشند.