آموزش تعیین فضای حالت از نمایش معادله دیفرانسیل - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در سالهای اخیر سوالات زیادی در کنکورهای ارشد و دکتری از مبحث تعیین نمایش فضای حالت سیستم های مکانیکی مطرح شده است. لذا در این جلسه پس از حل چند مثال ساده تشریحی و بدست آوردن فرم فضای حالت، نکات کنکوری در ارتباط با نحوه تعیین متغیرهای حالت سیستم های مکانیکی بدون نیاز به تعیین معادله دیفرانسیل آموزش داده شده و سپس مثالهای مختلف کنکور ارشد و دکتری حل شده است.