آموزش قاعده میسون در کنترل خطی - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه یکی از مهمترین مباحث فصل اول کنترل خطی در کنکور ارشد تدریس شده است. قاعده میسون برای بدست آوردن تابع تبدیل سیستم­ها در نمایش مسیر گذر سیگنال مبحثی است که در اکثر سالهای کنکور، یک سوال از این مبحث در کنکور ارشد برق و مکانیک مطرح شده است. از طرفی با توجه به ضریب اشتباه بالا در حل سوالات قاعده میسون، در این جلسه سعی شده است تا با استفاده از مثالهای مختلف کنکور، از اشتباهات رایج جلوگیری شده و این اشتباهات بیان شود تا دانشجویان بتوانند اشتباهات رایج در قاعده میسون را شناسایی کرده و از آن ها اجتناب کنند.