آموزش نمایش بلوک دیاگرام در کنترل خطی - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه، نمایش بلوک دیاگرام سیستم­ها با استفاده از مثالهای متنوع تدریس شده و مفاهیم کنترلی کنترل خطی در زمینه بلوک دیاگرام با مثالهای عملی توضیح داده شده است. همچنین در ادامه، مقدمه­ای بر قاعده میسون و مفاهیم مسیر و گره و حلقه در نمایش مسیر گذر سیگنال تدریس شده است.