آموزش تعیین تابع تبدیل در کنترل خطی-بخش دوم - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه، نحوه بدست آوردن تابع تبدیل سیستم­های مختلف تدریس شده است. با توجه به اینکه در کل کنترل خطی کنکور ارشد، با مفاهیم تابع تبدیل و نحوه تعیین تابع تبدیل سر و کار داریم، لذا در این جلسه مفاهیم مرتبط با تابع تبدیل مثل مفهوم قطب و مفهوم صفر سیستم  با مثالهای عملی تشریح شده است. همچنین نحوه بدست آوردن تابع تبدیل سیستم­های مکانیکی خطی، سیستم­های مکانیکی دورانی، سیستم­های هیدرولیکی و الکترومکانیکی با مثالهای کنکوری و راه حل های تستی کنترل خطی تدریس شده است که بدست آوردن تابع تبدیل سیستم­های مختلف را بسیار ساده و کوتاه می­کند. همچنین در مورد بدست آوردن نمایش معادله دیفرانسیل از روی تابع تبدیل و تاثیر شرایط اولیه در تابع تبدیل و معادله دیفرانسیل مثالهای کنکوری حل شده است.