مدلسازی حرکت خطی - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این بخش درس کنترل خطی شروع شده و بحث مدلسازی کنترل خطی کنکور ارشد برق و مکانیک تدریس شده است. با توجه به اهمیت بالای مدلسازی در کنترل خطی ارشد برق و مکانیک، در این جلسه درس و مفهوم مدلسازی برای حرکت خطی به صورت کاملاً مفهومی توضیح داده شده است و سوالات مشابه کنکور ارشد کنترل خطی حل شده است.