معرفی و تعریف کنترل - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مقدمه ای بر کنترل خطی کنکور ارشد برق و نحوه برگزاری کلاس آنلاین و افلاین بیان شده است.