قسمت هشتم - نحوه ی تبدیل تابع به فرم استاندارد - فیلم آموزشی مدار منطقی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

قسمت هشتم فیلم آموزش مدار منطقی