قسمت ششم - مقدمات جبر بول - فیلم آموزشی مدار منطقی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

قسمت ششم فیلم آموزش مدار منطقی