جلسه ۱۳ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه سیزدهم: فصل دوم( ماشینهای القایی
در این جلسه رفع اشکال مباحث قبلی شده است.