جلسه ۱۰


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دهم: فصل دوم( ماشینهای القایی
مدار معادل تقریبی موتورهای القایی و مفاهیم مربوط به آن در این جلسه توضیح داده شده است. در ادامه این
جلسه انواع تلفات در موتورهای القایی و دیاگرام پخش توان تشریح شده است.
در این جلسه 3 سوال تالیفی و 8 سوال آزمون سراسری حل شده است