جلسه ۹ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه نهم: فصل دوم( ماشینهای القایی
در این جلسه ابتدا مفاهیم ابتدایی میدان گردان توضیح داده شده است و سپس سرعت انواع میدانها تشریح
شد.
در این جلسه 5 سوال تالیفی و 4 سوال آزمون سراسری حل شده است