جلسه ۸ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هشتم: فصل اول( ترانسفورماتورها
در این فصل سوالات بیشتری از مبحث ترانسفورماتور حل شده و در پایان این جلسه ترانسفورماتورهای 3فاز
توضیح داده شده است.
در این جلسه 4 سوال تالیفی و 9 سوال آزمون سراسری حل شده است.