جلسه ۶


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه ششم: فصل اول( ترانسفورماتورها
موازی کردن ترانسفورماتورها به تفصیل در این جلسه توضیح داده میشود.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 13 سوال آزمون سراسری حل شده است.