جلسه ۴ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه چهارم: فصل اول( ترانسفورماتورها
افت ولتاژ و درصد تنظیم ولتاژ و همچنین همه مباحث مربوط به پریونیت ترانسفورماتورها در این جلسه توضیح
داده شده است.
در این جلسه 7 سوال آزمون سراسری حل شده است.