جلسه ۳ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه سوم: فصل اول( ترانسفورماتورها
مباحث تکمیلی مدل ترانسفورماتور و همچنین مباحث تلفات در ترانسفورماتورها و راندمان ترانسفورماتور در این
جلسه تشریح شد.
در این جلسه 5 سوال تالیفی و 8 سوال آزمون سراسری حل شده است.