فصل دوم احتمال: قانون احتمال کل، قضیه ی بیز، حل تست های متنوع - فیلم آموزش آمار و احتمال کنکور 1401


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مهمترین مباحث احتمال یعنی احتمال کل و قضیه بیز با تدریس مفهومی و ارایه روش های سریع تدریس شده است. تست های متنوعی برای تشخیص مسئله بیز از مسائل احتمال کل و مهره ها استفاده شده است.