فصل دوم احتمال: مقدمه، اصول نظریه احتمال، قضایای احتمال و ... - فیلم آموزش آمار و احتمال کنکور 1401


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در جلسه چهارم با تدریس فصیح و کامل به بررسی مفاهیم احتمال، قضایای احتمال، اعمال روی پیشامدها و بررسی انواع احتمال بر روی فضای نمونه ها با حل مثال و تست ها می پردازیم.

توجه: در تست شماره 4 بازه دو عدد بصورت (3و0) اصلاح شود.