جسله دوم (فصل اول و دوم) - فیلم آموزشی نکته و تست ماشین های الکتریکی 1 و 2 - 7010


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه: