جلسه سوم (فصل دوم) - فیلم آموزشی نکته و تست بررسی سیستم های قدرت 1 - 7010


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه فصل دوم (محاسبه پارامترهای خط انتقال) توضیح داده شده است.