جلسه اول (فصل اول)-رایگان - فیلم آموزشی نکته و تست بررسی سیستم های قدرت 1 - 7010

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه، نیمی از فصل اول درس بررسی سیستم های قدرت تدریس میشود. دراین دوره سعی کردیم نکات و مفاهیم اساسی درس بررسی سیستم های قدرت در زمان بسیار کمتری تدریس شده و همچنین سوالهای آزمون ارشد 10 سال اخیر بصورت کاملا مفهومی توضیح داده شوند.