جلسه ۱۵


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه پانزدهم: فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
در این جلسه ابتدا رفع اشکال سوالات موتورهای جریان مستقیم شده و سپس ادامه سوالات مربوط به موتورهای
جریان مستقیم حل شده است.
در این جلسه 3 سوال آزمون سراسری حل شده است.