جلسه ۱۲ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوازدهم: فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
مولدهای تحریک سری و کمپوند و مفاهیم مربوطه به این دو مولد در این جلسه تشریح شده است.
در این جلسه 11 سوال تالیفی و 11 سوال آزمون سراسری حل شده است