جلسه ۱۱ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه یازدهم: فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
این جلسه کوتاه است و ادامه جلسه دهم میباشد