جلسه ۹ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه نهم: فصل دوم( تبدیل انرژی در سیستمهای الکترومکانیکی و فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
ماشینهای قطب صاف و قطب برجسته در این جلسه گفته میشود و فصل دوم ماشینهای الکتریکی 1 به پایان
میرسد و مفاهیم اولیه ماشینهای جریان مستقیم در ادامه این جلسه تشریح میشود.
در این جلسه 4 سوال تالیفی و 6 سوال آزمون سراسری حل شده است.