جلسه ۷


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هفتم: فصل دوم( تبدیل انرژی در سیستمهای الکترومکانیکی
در این جلسه روابط محاسبه نیروی مکانیکی و گشتاور در سیستم های تک تحریکه خطی در این جسله تشریح
شده است.
در این جلسه 11 سوال آزمون سراسری حل شده است.