جلسه ۵ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه پنجم: فصل دوم( تبدیل انرژی در سیستمهای الکترومکانیکی
محاسبات کار مکانیکی انجام شده توسط رله الکترومکانیکی، انرژی ذخیره شده و انرژی الکتریکی در انواع
مختلف حرکت در این جسله تشریح شده است.
در این جلسه 3 سوال تالیفی و 4 سوال آزمون سراسری حل شده است.