جلسه ۴ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه چهارم: فصل اول( مدارهای مغناطیسی و فصل دوم( تبدیل انرژی در سیستمهای الکترومکانیکی
تلفات فوکو و سوالات تلفات هسته در این فصل گفته میشود. فصل دوم در این جلسه شروع میشود.
در این جلسه 5 سوال تالیفی و 8 سوال آزمون سراسری حل شده است.