جلسه ۱۷


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هفدهم: فصل پنجم( شبکههای توزیع و فصل ششم( پخش بار اقتصادی
سوالات بیشتری از شبکههای توزیع حل شده و در ادامه این جلسه مبحث پخش بار اقتصادی توضیح داده شد.
در پایان این جلسه نیز سوالات آزمون سراسری سالهای 93 و 94 که در طول دوره حل نشده بودند حل شدند.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 19 سوال آزمون سراسری حل شده است.