جلسه ۱۱ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه یازدهم: فصل سوم( مدل و عملکرد خط انتقال
مدل خط انتقال بلند در حالت بدون تلفات به طور کامل در این جلسه توضیح داده شده است. همچنین
بارگذاری امپدانس موجی )بار طبیعی( نیز تشریح شده است.
در این جلسه 10 سوال تالیفی و 11 سوال آزمون سراسری حل شده است.