جلسه ۱۰ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دهم: فصل سوم( مدل و عملکرد خط انتقال
اثر فرانتی و جریان شارژ خط در این جلسه توضیح داده شده است. همچنین مدل خط انتقال بلند و نحوه بدست
آوردن ماتریس انتقال این خط در این جلسه تشریح شده است.
در این جلسه 3 سوال تالیفی و 6 سوال آزمون سراسری حل شده است.