جلسه ۹ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه نهم: فصل سوم( مدل و عملکرد خط انتقال
در این جلسه ابتدا مفاهیم ابتدایی این فصل گفته میشود و در ادامه جلسه، مدل خط انتقال کوتاه و متوسط
توضیح داده میشود.
در این جلسه 1 سوال تالیفی و 11 سوال آزمون سراسری حل شده است.