جلسه ۷ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هفتم: فصل دوم( پارامترهای خط انتقال
اندوکتانس خط سه فاز دو مداره در این جلسه توضیح داده شده است. در ادامه این فصل القای میدان در اطراف
خط تلفن تشریح شده است. در پایان این جلسه نیز نحوه محاسبه ظرفیت خازنی خط تکفاز و سه فاز ترانسپوز
شده توضیح داده میشود.
در این جلسه 4 سوال تالیفی و 6 سوال آزمون سراسری حل شده است.