جلسه ۶ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه ششم: فصل دوم( پارامترهای خط انتقال
باندل کردن و نحوه محاسبه شعاع متوسط هندسی هادیهای باندل شده در این جلسه تشریح شده است. در
ادامه این جلسه اندوکتانس خطوط سه فاز و ترانسپوز کردن توضیح داده شده است.
در این جلسه 11 سوال آزمون سراسری حل شده است.