جلسه ۵ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه پنجم: فصل دوم( پارامترهای خط انتقال
روش محاسبه اندوکتانس یک هادی و اندوکتانس یک خط انتقال تکفاز در این جلسه توضیح داده شده است.
نحوه محاسبه شعاع متوسط هندسی هادیهای مرکب نیز در این جلسه توضیح داده شده است.
در این جلسه 7 سوال تالیفی و 4 سوال آزمون سراسری حل شده است