جلسه ۴ - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه چهارم: فصل اول( مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت
سیستم پریونیت و همچنین دیاگرام تک خطی امپدانسی و درصد تنظیم ولتاژ در این جلسه به طور کامل
توضیح داده میشود.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 11 سوال آزمون سراسری حل شده است.