مشاوره رایگان

جلسه ۴

جلسه چهارم: فصل اول( مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت
سیستم پریونیت و همچنین دیاگرام تک خطی امپدانسی و درصد تنظیم ولتاژ در این جلسه به طور کامل
توضیح داده میشود.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 11 سوال آزمون سراسری حل شده است.کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.