جلسه 2 (حل سوالهای دکتری 96)


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه سوالهای بررسی سیستم های قدرت 1 (تحلیل سیستم های انرژی) آزمون دکتری 96 حل شده است.