جلسه 1 (حل سوالهای دکتری 97) - فیلم آموزش بررسی سیستم های قدرت ۱ - کلاس آنلاین بررسی سیستم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه سوالهای بررسی سیستم های قدرت 1 (تحلیل سیستم های انرژی) آزمون دکتری 97 حل شده است.