بسط لورانت و انواع تکین تنها (پارت 2 جلسه 10) - فیلم آموزشی ریاضی مهندسی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه (جلسه دهم)  سری لورانت تابع تشریح شد و نحوه محاسبه سری لورانت تابع توضیح داده شد. همچنین در ادامه این جلسه انواع نقاط تکین تنها تعریف و نکات مربوط به آن توضیح داده شده است. دراین جلسه به منظور فهم بهتر مطالب گفته شده 27 سوال با توضیحات کافی حل شد.