محاسبه ناحیه همگرایی و بسط تیلور (پارت 1 جلسه 9) - فیلم آموزشی ریاضی مهندسی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه (جلسه نهم) مفاهیم همگرایی و کراندار بودن یک دنباله مختلط و سری مختلط تشریح شد و همچنین روش بدست آوردن ناحیه همگرایی و شعاع همگرایی سری مختلط توضیح داده شد. در ادامه این جلسه نیز بسط تیلور و انواع نقاط تکین به تفصیل بیان شد. همچنین 25 سوال برای فهم بهتر مفاهیم گفته شده بصورت مفهومی حل گردید.