تشریح نگاشت ژاکوفسکی و موبیوس (پارت 1 جلسه 8) - فیلم آموزشی ریاضی مهندسی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه ابتدا مفهوم نگاشت ژاکوفسکی و موبیوس توضیح داده شد و نکات مهم این دو نگاشت تشریح شد. همچنین 31 سوال برای فهم بهتر مفاهیم گفته شده حل شد.