مفاهیم مقدماتی نگاشت و بررسی چند تابع مهم (پارت 2 جلسه 6) - فیلم آموزشی ریاضی مهندسی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه ابتدا مفاهیم پایه ای نگاشت توضیح داده می شود و سپس حالت های سوال نگاشت بررسی می شود. در ادامه این فصل نیز نگاشت و قوانین حاکم برچند تابع مهم بررسی میشود. همچنین دراین جلسه 27 سوال برای فهم بهترمفاهیم گفته شده حل شد.