دوره فشرده آزمون استخدامي "آموزگاري ابتدایی"

مباحث تدریسی در دوره فشرده آزمون استخدامي "آموزگاري ابتدایی" و تاریخ تشکیل جلسات: اصول فلسفه تعلیم و تربیت: ۱/۳۰ ، ۱/۳۱ و ۲/۱ (ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰) _روانشناسی رشد: ۱/۳۰ ، ۱/۳۱ و ۲/۱ (ساعت ۱۳ الی ۱۶) _روانشناسی پرورشی: ۲/۲ ، ۲/۳، ۲/۴ (ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰) _روش‌ها و فنون تدریس:۲/۲ ، ۲/۳، ۲/۴ (ساعت ۱۳ الی ۱۶) _سنجش و اندازه‌گیری: ۱/۳۰ ، ۱/۳۱ ، ۲/۱ ، ۲/۲ و ۲/۳ (ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰)

person-add 24 نفر
45ساعت
550,000 تومان
زمان برگزاری کلاس آنلاین : از 30 فروردین 1401( تاریخ دقیق تشکیل جلسات در قسمت توضیحات قابل مشاهده هست)
معرفی استاد توصیه استاد توضیحات و سرفصل‌ها
بیشتر
کمتر
لیست فیلم‌ها جزوات کل دوره رفع اشکال

chaproom
نظرات
ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)