جلسه دوم-پارت دوم (نگاشت) - فیلم آموزشی نکته و تست ریاضی مهندسی - 7010


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه: