حل تشریحی رایگان سوالات کنکور ارشد الکترومغناطیس 98 - فیلم آموزشی حل سوالات کنکور ارشد الکترومغناطیس (آپدیت 91-98)

مباحث تدریس شده در این جلسه:

فیلم این جلسه تا یک هفته آینده بارگذاری خواهد شد.

باز روش حدی قدرت خود را در حل سوالای 98 نشان داد، حل 5 سوال از 12 سوال زیر یک دقیقه یعنی کسب 42 درصد.