جلسه پنجم - تعبیر مشتق، اکسترمم، بهینه سازی، کمیت وابسته - فیلم آموزش ریاضی عمومی ارشد


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه: