فیلم جلسه سوم - آموزش رایگان الکترونیک-دیود


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مشخصه انتقالی و دیود زنر