خواص سری فوریه-همگرایی - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

خاصیت همگرایی که در واقع برای محاسبه مقدار سیگنال از روی ضرایب سری فوریه یا محاسبه انتگرال یا سیگمایی از خود سیگنال یا ضرایب فوریه آن  به کار می رود، از مباحثی است که در سالهای اخیر سوالات زیادی از این مبحث در کنکور مطرح شده است. در این جلسه پس از آموزش مفاهیم، تستهای مرتبط کنکورهای ارشد و دکتری حل شده است تا دانشجویان به تسلط کافی دست یابند.