محاسبه پاسخ سیستم LTI با استفاده از سری فوریه - فیلم آموزشی کلاس آنلاین سیگنال و سیستم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه پس از حل تستهای کنکور در مورد تعریف سری فوریه، نحوه محاسبه پاسخ سیستم های LTI با استفاده از پاسخ فرکانسی برای ورودی متناوب با سری فوریه تدریس شده و تستهای مرتبط حل شده است.