مشاوره رایگان

آموزش سیستمهای LTV


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه نحوه محاسبه پاسخ سیستمهای LTV به ورودی­های مختلف آموزش داده شده و با مثالهای تالیفی و کنکوری تمرین شده است. همچنین نحوه تشخیص خواص حافظه­دار بودن، علی، پایداری و معکوس­پذیر بودن با استفاده از پاسخ به ورودی ضربه شیفت یافته در سیستمهای LTV آموزش داده شده است.